100 - lecie

There are no translations available.

Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń”- te słowa św. Jana Pawła II były hasłem przewodnim obchodów jubileuszu 100 - lecia Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach, które miały miejsce 14 października b. r. W piątkowe przedpołudnie szkolna hala sportowa wypełniła się po brzegi. Na jubileusz przybyło wielu znamienitych gości i przyjaciół kluczkowickiej podstawówki: nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie, mieszkańcy okolicznych miejscowości, władze samorządowe, przedstawiciele różnych instytucji oświatowych a także rodziny osób szczególnie zaangażowanych w powstanie tej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski a jednocześnie absolwent szkoły biskup Artur Miziński. Ksiądz biskup w niezwykle ciepłych słowach wyraził swoją wdzięczność dla obecnych na sali nauczycieli, dyrekcji, przypominając słowa i nauczanie patrona szkoły - św. Jana Pawła II.

Szczególnie podniosłą chwilą było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej inicjatorom i budowniczym szkoły: księdzu Józefowi Rukaszowi, Wandzie i Przemysławowi Kleniewskim, Franciszkowi Walaskowi, Józefowi Chełchowskiemu oraz wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli historię tej szkoły.

Następnie głos zabrała dyrektor szkoły - pani Anny Madej i oficjalne powitała zaproszonych gości. Na urodziny szkoły przybyli m. in. wicekurator KO w Lublinie – pan Eugeniusz Pelak, pan Grzegorz Taradyś reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, Inspektor Marynarki Wojennej a jednocześnie absolwent szkoły w Kluczkowicach – kontradmirał Mirosław Mordel, pan Dariusz Wróbel – burmistrz Opola Lubelskiego a także starosta powiatu opolskiego – pan Zenon Rodzik. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu dziękowała wszystkim tym, którzy tworzyli stuletnią historię szkoły - byłym dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, społeczności szkolnej oraz wszystkim przyjaciołom Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach. Szczególne podziękowania skierowała w stronę władz oświatowych i samorządowych za przychylność, pomoc i działania wdrożone w rozwój placówki.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów, którzy wnieśli swój wkład w historię szkoły.

Następnie głos zabrała wicedyrektor – pani Jadwiga Ułanowska, która przypomniała 100-letnią historię szkoły w Kluczkowicach.

W przemówieniach przybyłych gości nie zabrakło słów gratulacji. W niezwykle serdecznych wystąpieniach podkreślali oni podniosłość tej uroczystości i kierowali słowa uznania dla pani dyrektor, nauczycieli, pracowników, rodziców - całej społeczności szkolnej.

14 października to także święto wszystkich pracowników oświaty, dlatego nie mogło tego dnia zabraknąć życzeń i kwiatów dla nauczycieli – 100 róż na stulecie!

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez nauczycieli według autorskiego scenariusza. Uczniowie z dużą swobodą zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i aktorskie, przedstawiając historię szkoły w Kluczkowicach.

Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubileuszowego tortu.

Po uroczystości wszyscy mogli zwiedzić szkołę i obejrzeć zmiany, jakie w niej zaszły. Dużą popularnością cieszyły się książki wydane z okazji jubileuszu: „100 - lecie Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach”, „A...B...C...o regionie. Poznaj tajemnice swojej okolicy”, „100 lat Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach we wspomnieniach” oraz okolicznościowy folder. Z dużym zaciekawieniem oglądano wystawy zdjęć oraz kroniki szkolne, a goście wpisywali się do księgi pamiątkowej. Wspólne spotkanie sprzyjało podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły a także wspomnieniom po latach.

Dzięki zaangażowaniu i pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

cdn.

 

English (United Kingdom)