Szkoła Promująca Zdrowie

There are no translations available.

 

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia.

Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących
w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicje SzPZ.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom.

Przyjęto, że :

SZKOŁA:

 

 • jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty
  z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa , bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć,
 • jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska na siebie oddziaływają,
 • jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania ,,zdrowych’’ wyborów.

PROMUJĄCA:

 • tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia,
 • umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

ZDROWIE:

 • ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny
  być w harmonii,
 • decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

DEFINICJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów
i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu
i dobremu samopoczuciu społeczności szkolne,

- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Przyjęty model SzPZ stanowił punkt wyjścia do opracowanie 4 standardów.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu w społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności długofalowości tych działań.

Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

Szkoła realizuje edukacje zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają w zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Są to standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia. Standardy te spełniają dwie funkcje:

Wyznaczają główne kierunki pracy SzPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą te szkoły od innych, które nie podjęły się tworzenia SzPZ.

Stanowią punkty wyjścia do programowa ewaluacji SzPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za idealny.

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystępuje do programu Szkoły Promującej Zdrowie.

W dniu 15.09.2016 r. na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiono koncepcję, definicję, standardy, planowanie pracy oraz etapy tworzenia SzPZ. Następnie Rada Pedagogiczna podjęła Uchwałę o przystąpieniu do programu. Powołano koordynatora oraz Szkolny Zespół do spraw promocji zdrowia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w ramach programu!

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

PROGRAM

SZKOŁY

PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Zespół Szkół w Kluczkowicach

Program edukacji prozdrowotnej wynika z założeń szkolnego programu wychowawczego dla poszczególnych etapów kształcenia, założeń zawartych w podstawie programowej oraz analizy ankiet diagnozujących.

Adresatem programu są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna.

Na podstawie ankiet diagnozujących pojawiła się potrzeba realizowania poszczególnych zagadnień.

Nasze motto:

,,ZDROWIE W TWOICH RĘKACH

Założenie – cel strategiczny:

Kształcenie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych poprzez:

1. Edukację prozdrowotną w ramach programu nauczania i wychowania.

2. Uwzględnienie zdrowia w życiu szkoły –troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników.

3. Współdziałanie szkoły z rodziną i społecznością lokalną.

Cele szczegółowe:

1. Uświadomienie potrzeby zmiany złych nawyków żywieniowych.

2. Wdrażanie prawidłowych sposobów żywienia dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

3. Wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych.

4. Pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości spędzania przed komputerem i telewizorem dużej ilości czasu.

5. Zwiększenie aktywności fizycznej. Zwiększenie liczby zajęć o tematyce prozdrowotnej.

Sposoby realizacji programu

1. Rozmowy prowadzone z młodzieżą na godzinach wychowawczych.

2. Organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną.

3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji realizujących działania na rzecz promocji zdrowia.

4. Prezentacje filmów tematycznych.

5. Gazetki ścienne.

6. Plansze, ulotki, foldery.

7. Apele szkolne - przedstawienie scenek tematycznych.

8. Konkursy, turnieje, zajęcia sportowe

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia

1. Adela Puzon – Rak - koordynator programu, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Ewa Pietras – nauczyciel historii, języka polskiego, opiekun Samorządu Szkolnego.

3. Kalita Anna – nauczyciel techniki, wychowawca świetlicy, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.

4. Kalus Ewa – nauczyciel języka polskiego, współredaktor gazetki szkolnej ,,Kleksik’’ instruktor kulturalno-oświatowy w OCK w Opolu Lubelskim.

5. Góralska Iwona – pedagog szkolny.

6. Barwińska Anna – nauczyciel matematyki.

7. Anna Kręcisz Rola – nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy, opiekun gazetki szkolnej ,,Kleksik”.

8. Anna Kuś – pielęgniarka szkolna.

9. Danuta Mazur – pracownik szkoły.

10. Andrzej Ligęza – pracownik szkoły.

11. Justyna Adamczyk – przewodnicząca Rady Rodziców.

12. Zuzanna Koral – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej.

13. Beata Piątek – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego w gimnazjum.

14. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum

Uczestnicy programu

Ø Służba Zdrowia

Ø Samorząd Uczniowski

Ø Powiatowa stacja SANEPID- u w Opolu Lubelskim

Ø Urząd Miasta i Gminy w Opolu Lubelskim

Ø Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Ø Ochotnicza straż Pożarna w Kluczkowicach

Ø Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu Lubelskim

Ø Ośrodek Opieki Społecznej W Opolu Lubelskim

Ø Rady Sołeckie i rodzice

Ø Agencja Rynku Rolnego

Ø Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Ø Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim

Ø Media lokalne

Narzędzia ewaluacji do programu:

Ø kwestionariusz ankiety

Ø wywiady

Ø obserwacje

Sposób dokumentowania:

Ø wyniki ankiet

Ø notatki z wywiadów

Ø protokoły zebrań ds. promocji zdrowia

Ø zapisy w dziennikach lekcyjnych

Ø scenariusze przedsięwzięć, konspekty lekcji, plansze, aktualne hasła

Ø sprawozdanie z działań na rzecz promocji zdrowia

Ø prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły

Ø artykuły do gazetki szkolnej i lokalnej prasy

Ø kronika programu

Co chcemy osiągnąć ?

Ø pogłębić wiedzę o zdrowym odżywianiu

Ø wyrobić nawyki prawidłowego żywienia

Ø nawiązać współpracę ze środowiskiem lokalnym

Ø przestrzegać zasad zdrowego stylu życia

Ø zwiększyć ilość zajęć tematyce prozdrowotnej

 

ZAGADNIENIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REAL.

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1. Uświadomienie potrzeby zmiany złych nawyków żywieniowych.

2. Wdrażanie prawidłowych sposobów żywienia dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

3.Wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Szkolenie dla rodziców, pracowników i Rady Pedagogicznej na temat zdrowego odżywiania prowadzone przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanepidu

IX – X 2017

 

I.Góralska

 

,,Tydzień Zdrowia’’

- konkurs na zdrowy cocktail

- konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu

29 V – 2VI 2017

A. Puzon Rak

E. Jóźwicka

A. Kręcisz-Rola

I. Góralska

D. Janoszczyk

A. Kalita

 

Wychowawcy klas

 

,, Dzień Zdrowia’’

- konkurs na plakat ,,Zdrowie w twoich rękach’’

- pokazy filmów

- konkurs na zdrową sałatkę

21 III 2017

E. Pietras

( samorząd szkolny)

A. Puzon-Rak

 

Wychowawcy klas

 

 

Konkurs na zdrowe ciasto warzywne dla uczniów i rodziców

 

IX 2017

A. Kalita

A. Barwińska

E. Jóźwicka

 

,, Zioła naszego miniogródka’’

Cały rok

D. Janoszczyk

E. Piłat

 

Gazetki ścienne tematyczne

Na bieżąco

E. Pietras

A. Kalita

 

Wystawy prac

Na bieżąco

A.Kalita

E. Jóźwicka

A. Kręcisz-Rola

 

 

Ognisko środowiskowe

,,Święto pieczonego ziemniaka

IX – X 2017

A. Rak

A.Kalita

E. Jóźwicka

A. Kręcisz-Rola

Pracownicy szkoły

Rodzice

 

 

Piknik Rodzinny

- stoiska ze zdrową żywnością

 

V- VI 2017

Grono pedagogiczne

Pracownicy szkoły

Rodzice

 

 

Gminny Konkurs Literacki

,, Bajka terapeutyczna’’

II –V 2017

 

E. Kalus

A. Janoszczyk

E. Pietras

I. Góralska

A. Kręcisz-Rola

 

Realizacja programu ,,Trzymaj formę ‘’

- lekcja na temat „Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców”

- konkurs na owocowo -warzywny szaszłyk

 

Drugi semestr roku szkolnego 2016/2017

A. Puzon- Rak

I. Góralska

A. Barwińska

 

Pogadanki na temat zdrowego odżywiania

Cały rok

 

Pielęgniarka szkolna

 

Broszura dla uczniów, ulotka dla rodziców

IX – X 2017

A. Puzon Rak

 

Warsztaty ,,Dekoracja potraw’’ dla uczniów i rodziców

Termin uzależniony od prowadzących

A. Kalita

 

Cykliczne warsztaty kulinarne

I – VI 2017

A. Barwińska

 

Publikacje w gazetce szkolnej, prasie lokalnej w zakładce strony internetowej szkoły

 

Cały rok

A. Kręcisz Rola

E. Kalus

 

 

Przystąpienie do programu rządowego

-,, Szklanka mleka’’

 

 

 

Cały rok

E. Jóźwicka

 

 

Dzień profilaktyki

-konkurs wiedzy pod hasłem „ Bezpieczeństwo w sieci”

marzec

 

I. Góralska

 

Pogadanki i prezentacje multimedialne na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych na temat

zdrowego żywienia

 

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele przedmiotów:

w-f, biologii, przyrody, techniki

 

Sprzedaż zdrowej żywności w sklepiku szkolnym

 

Cały rok

E. Jóźwicka

B. Puzio

 

Pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości spędzania przed komputerem i telewizorem dużej ilości czasu.

Zwiększenie aktywności fizycznej

 

Szkolenie dla rodziców, pracowników szkoły, Rady Pedagogicznej na temat szkodliwości spędzania dużej ilości czasu przed komputerem i telewizorem prowadzone przez przedstawiciela PPP

IV – V 2017

 

I. Góralska

 

,,Tydzień Zdrowia’’

- bieg na orientację

- szkolne BRD

- Dzień sportu

-zawody spotrowo-pożarnicze

29 V- 2 VI 2017

A. Puzon- Rak

A. Rak

A. Kalita

A. Barwińska

I. Góralska

D. Janoszczyk

Wychowawcy klas

 

,, Dzień zdrowia’’

- konkurs na plakat ,,Zdrowie w twoich rękach’’

- gry i zabawy szybkościowo- zwinnościowe

 

21 III 2017

E. Pietras

( samorząd - uczniowski)

A. Puzon Rak

Wychowawcy klas

A. Barwińska

 

 

Pogadanki i prezentacje multimedialne na godzinach wychowawczych, zajęciach świetlicowych i lekcjach przedmiotowych na temat szkodliwości spędzania dużej ilości czasu przed komputerem i telewizorem

 

 

Cały rok

Wychowawcy klas

Wychowawcy świetlicy

 

Piknik Rodzinny

- pokazy ratownictwa medycznego

- darmowe mierzenie ciśnienia, poziomu cukru, obliczanie BMI

-pokaz zestawu ćwiczeń gimnastyki porannej

V- VI 2017

 

Grono pedagogiczne

Pracownicy szkoły

Rodzice

 

 

Wychowawcy klas

 

,,Dzień bezpiecznego Internetu’’ - pogadanki

II 2017

I. Góralska

 

Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej

IV – V 2017

 

A. Kalita

 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Cały rok

A. Puzon Rak

A. Rak

 

 

Realizacja programu ,,Trzymaj formę ‘

-przeprowadzenie lekcji na temat: „Bądź codziennie aktywny ruchowo”

- bieg terenowy z wykorzystaniem przeszkód naturalnych

 

Drugi semestr roku szkolnego 2016/2017

A. Puzon- Rak

 

Szkolne Turnieje

- piłki nożnej

- piłki siatkowej

-mini halowej piłki nożnej

 

III ,VI

2017

 

 

A. Puzon Rak

A. Rak

 

Projekt ,,Aktywność ruchowa naszych dziadków’’

 

IX – X 2017

 

A. Puzon Rak

 

 

Ferie na sportowo- zajęcia sportowe

I 2017

A. Puzon Rak

A. Rak

 

 

Wycieczki , rajdy

Cały rok

Wychowawcy klas

 

 

Wyjazdy na basen

Cały rok

L. Goliszek

E. Pietras

A. Kalita

A. Rak

 

 

Pogadanki na temat ,, Zapobieganie nadwadze i otyłości’’

wrzesień

 

Pielęgniarka szkolna

 

Gazetki ścienne tematyczne

 

 

Cały rok

E. Pietras

A. Kalita

 

 

Konkurs na wszechstronnego

sportowca’’

Cały rok

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Publikacje w gazetce szkolnej, prasie lokalnej i w zakładce na stronie internetowej szkoły

 

Cały rok

A. Kręcisz Rola

L. Goliszek

E. Kalus

 

 

 

English (United Kingdom)