Kalendarium roku szkolnego 2018/2019.

There are no translations available.

3 września 2018 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna

11 – 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe

18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna

10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum - część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – część matematyczno- przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum z języka nowożytnego

3 czerwca 2019 r. godz. 9.00 - dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego część humanistyczna

4 czerwca 2019 r. godz. 9.00 - dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego - część matematyczno - przyrodnicza

5 czerwca 2019 r. godz. 9.00 - dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 -egzamin ósmoklasisty z j. obcego nowożytnego

 

3 czerwca 2019 r. godz. 11.00 - dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

4 czerwca 2019 r. godz. 11.00 - dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z matematyki

5 czerwca 2019 r. godz. 11.00 - dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

 

21 czerwca 2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. - ferie letnie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Kluczkowicach zgodnie z § 5. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zarządził w roku szkolnym 2018/2019 następujące dni wolne od zajęć lekcyjnych:

2 listopada 2018 r.

12, 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

W dniach wolnych od nauki szkoła zapewnia organizację zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki. Rodzice wcześniej powiadamiają o tym fakcie wychowawcę, a wychowawca dyrektora.

 


 

 

English (United Kingdom)