„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

There are no translations available.

Po raz jedenasty w Zespole Szkół w Kluczkowicach odbyła się zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Nasza szkoła co roku z wielkim zapałem włącza się w pomoc potrzebującym. Dary zbierali wszyscy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. O pomoc poprosiliśmy sołtysów okolicznych wsi, którzy z ogromnym zaangażowaniem podeszli do naszego apelu.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, w szczególności sołtysom i mieszkańcom wsi: Świdry-Ćwiętalka, Zadole, Góry Kluczkowicke, Widły, Puszno Godowskie, Puszno Skokowskie i Franciszków Stary.

W tym roku zebrano 849 kg ziemiopłodów, słodyczy i artykułów o długiej przydatności spożycia. Wszystkie dary serca trafią jak co roku do Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku.

Adela Puzon-Rak

koordynator akcji